• اولین سخنرانی انگلیسی افغانستان

    زبان پدیده و یا شاید هم میتوان گفت کشفی منحصر به فرد بشر است. زبان بسترِ است که تصور و معنی تازه ای از جهان برای انسان آفرید، و او را به درک معانی ارزشمند مفاهیم زندگی نائل کرد.
    اولین  برنامۀ انگلیسی از طرف برنامۀ AFET در تالار کنفرانسهای علمی فرهنگی گوهر شاد بیگم مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج برگزار گردید، محفل با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز گردید، بعداً محترم اسدالله "ضیا" رئیس عم

  • پروتوکل همکاری پوهنتون ها

    پروتوکول همکاری بین تعدادی از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی واقع شهر مزارشریف و پوهنتون بلخ از جمله موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به امضا رسید. در امضای این سند همکاری علمی و اکادمیک شامل است. در مراسم عقد پروتوکول محترم الحاج مکمل الکوزی رییس و معاونین پوهنتون بلخ و جمعی ازرؤسا و معاونین موسسات خصوصی حضور داشتند که رییس صاحب پوهنتون بلخ ضمن صحبت در باره اهمیت امضای چنین پروتوکول اعلام همکاری همه جانبه و بیشتر را نمودند
    هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در رابطه به عقد پروتوکول هم�

تصاویر

picture
picture
picture
picture
picture
picture